ogon wolowy

gatunków, których większość to krewniacy hodowlanego drobiu, czyli bażanty. Polować można też na dzikie kaczki oraz gęsi, głuszce i cietrzewie. A w śród starych przepisów znalazłem nawet wzmiankę o Zobacz więcej